?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Нещодавно в рубриці "Актуальні видання" журналу "Політичний менеджмент" вийшов анонс професора Е.Афонін книги російського автора: Крупкин П. Л. Россия и Современность: проблеми совмещения. Опыт рационального осмыслення / П. Л. Крупкин. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 568 с.

             Актуальні видання

  Росія у фокусі соціального часу Сучасності

Едуард Афонін,
доктор соціологічних наук, дійсний член Української технологічної академії

Крупкин П. Л. Россия и Современность: проблеми совмещения. Опыт рационального осмыслення / П. Л. Крупкин. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 568 с.

     Чи вичерпав себе Модерн, як вважає чимало дослідників? А чи він продовжує розвиватися у змінених формах, з якими, до речі, знайомить нас англійський соціолог Е. Гідденс (1938) у своїй „критичній теорії пізнього модерну"? В будь-якому разі прихильники тієї чи іншої точки зору зійдуться в одному — в уявленнях про якісну зміну соціального часу. Адже саме на основі парадигми часу можна впевнено робити висновок, що на межі 1960-х — 1970-х років суттєво прискорилася динаміка суспільних процесів у країнах євроатлантичного ареалу, а після „падіння берлінської стіни" вона охопила й більшу частину сучасного світу.

Відтак чи узагальнювати нині соціальні зміни під склепінням категорії „постмодерн", чи відображати їх у термінах „інша (або пізня) сучасність", це, за великим рахунком, не так вже й важливо. Набагато важливіше осмислити повноту проявів сучасної суспільної сутності й те, як вона змінює життя кожного з нас, трансформуючи нашу самість з частки, яка раніше безроздільно належала соціуму, в нове ціле, утворене тепер вже на основі співіснування (коеволюції) цілком самодостатніх - „атомізованих" громадян. Цей лейтмотив, схоже, стане (якщо вже не став) візитною карткою монографії П. Крупкіна „Россия и Современность: проблемьі совмещения. Опьіт рационального осмислення", яка щойно вийшла в Москві в науковій серії „Открытая исследовательская концепция".

     Осмислюючи в контексті теорії Сучасності російські суспільні процеси, автор монографії, так чи інакше, потрапляє в дослідницький потік, генерований концепцією Е. Гідденса. Опорною точкою цієї концепції є веберівський взаємозв'язок Сучасності й Раціональності, яка сутнісно визначає розуміння нинішнього соціального часу як частини Модерну, що, проте, істотно відрізняється від змісту того, що символізувала „велика французька революція". Можливо, саме тому учасники науково-практичної конференції, що відбулася 2001 року в Москві з нагоди виходу книги І. Стародубровської і В. Мау „Великі революції. Від Кромвеля до Путіна", не погодилися зі стрижневою авторською ідеєю про ототожнення трансформаційних процесів у Росії з поняттям Модерн.Найяскравіше різниця між Сучасністю і Модерном представлена, на мою думку, в книзі французького психолога С. Московичі „Машина, що творить богів" (1988). У передмові до її російського видання психолог А. Брушлинський, акцентуючи увагу читача на ключовій ідеї книги, писав, що „психічне частіше, ніж це прийнято вважати, лежить в основі соціального". Ця думка цілком співзвучна з результатами європейських соціальних досліджень, згідно з якими нині найбільшою цінністю в суспільстві стає сім'я. Зрозуміло, що й соціальні процеси „звільнення світу від чарів" сфокусувалися сьогодні на сім'ї та інших елементах мікросоціуму. Розпад традиційних підвалин моделі особистості й поява нових якостей раціональної людини закономірно обумовила потужну динаміку технологічних і соціальних нововведень, що робить досвід і рекомендації старшого покоління малоефективними для сучасної людини. Та й сам особистісний вибір поєднується нині з альтернативним характером можливостей і необхідністю міркувати, обираючи „правильний", на думку індивідуума, варіант серед безлічі інших йому доступних. Таке постійне тренування людсь-кої рефлексії сприяє прискоренню розкладання особистісних настановлень, успадкованих від часу Традиції. Весь цей складний механізм психосоціальних взаємозв'язків призводить, зрештою, до якісно нового стану особистості, її мікросоціуму і суспільства в цілому.

     Монографія П. Крупкіна містить чимало оригінальних ідей і досить свіжих інтерпретацій уже відомого. Наприклад, мене як читача не залишає байдужим авторська версія „раціоналізації" однієї з ключових ідей Постмодернізму, пов'язаних з „подоланням" монополії на Істину. В авторському викладі цей теоретичний конструкт своєрідного „виходу за межі" підвалин істини (у її гегелівському розумінні) виявився раптом і науковим (у позитивістському сенсі), і щирим. Не менш оригінально вирішено у монографії низку проблем елітології у зв'язку з російською реальністю. Автор пропонує досить новаторські погляди й підходи до вирішення загальних проблем етнології, національної держави й демократії. Викликає непідробний інтерес авторська концепція свободи...

     Втім, перервуся, характеризуючи внесок, який робить в сучасний суспільствознавчий дискурс наш автор - нехай читач сам сповна насолодиться від сприйняття непростої гри інноваційних ідей монографії. Скажу лише, що цьому тексту властиві логіка й строгість викладу авторських ідей. Його широта й міждисциплінарність, звичайно, не роблять читання книги справою легкою. І все ж заспокоює те, що складність тексту істотно не виділяється серед інших монографічних аналогів.

На завершення можу сказати, що при читанні цієї праці я одержав велике інтелектуальне задоволення, а тому сміливо можу рекомендувати його всім, хто любить „розумне" читання.

Політичний менеджмент. – 2010. - № 3. - С. 187-188

http://kroopkin.livejournal.com/209332.html; http://kroopkin.livejournal.com/; http://www.setbook.ru/books/authors/author156262.html

Comments

( 3 comments — Leave a comment )
litar_taras
Jul. 26th, 2010 06:55 am (UTC)
Почав читати - справді дуже цікава книжка.
afonined
Jul. 26th, 2010 09:06 am (UTC)
Це тим більш приємно, коли книгу отримуєшь від автора безпосередньо! :-)
afonined
Jul. 26th, 2010 09:07 am (UTC)
Час сьогодні такий, що й запитання можна спрямувати авторові "влічку".
( 3 comments — Leave a comment )

Profile

Професор-Сократ
afonined
afonined - професор Едуард Афонін

Latest Month

March 2015
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

10

Tags

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow