afonined - професор Едуард Афонін (afonined) wrote,
afonined - професор Едуард Афонін
afonined

ВНПК «Державне управління та державна служба» (Харків, 16-17 жовтня 2014 р.)

16-17 жовтня 2014 р. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця проводитиме Всеукраънську науково-практичну конференцыю «Державне управління та державна служба».
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України
Управління Головдержслужби України в Харківській області
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державне управління та державна служба», яка відбудеться в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця, 16-17 жовтня 2014 р.

Мета конференції: обмін результатами наукових досліджень і практичним досвідом у сфері державного управління та державної служби в умовах постіндустріальної економіки; розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності інститутів державної влади в сучасних умовах.

Секції конференції:

Секція 1. Проблеми теорії та практики державного управління.
Секція 2. Державне регулювання соціально-економічних процесів.
Секція 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку публічного адміністрування в Україні.
За результатами конференції буде видано тези (мова – українська, російська, англійська, французька).

Вартість публікації тез доповідей становить 85 грн.
Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.
Кошти за публікацію тез доповідей потрібно передати безпосередньо на кафедру державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки (ХНЕУ ім. С. Кузнеця, корпус 1, к. 402) або перераховувати за такими реквізитами:
м. Харків, «Приватбанк» р/р 29244825509100
МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570
отримувач: Петряєв О.О.
номер картки отримувача: 4405885826196450
Призначення платежу: За публікацію матеріалів конференції «Державне управління та державна служба». Без ПДВ. ( П. І. Б.)ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО

надіслати в оргкомітет до 10 вересня 2014 р. заявку на участь (форма додається. Заповнення заявки є обов’язковим), тези доповіді та копію квитанції про сплату коштів. Всі матеріали надсилаються в електронному вигляді. Назви файлів повинні містити прізвище першого автора та вид матеріалу: наприклад, Іванов_тези, Іванов_заявка.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Шрифт: TimesNewRoman, 14 кегль, інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків сторінки.
Обсяг тез – 4–5 повні сторінки зі списком літератури.
Тези мають містити:
– УДК у верхньому лівому кутку;
– нижче по середині сторінки – назва доповіді;
під назвою вказується повністю прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь і звання автора, посада та місце роботи. Також вказується електронна адреса для кожного автора;
– через один рядок – текст матеріалу, далі – Література (Див. приклад оформлення тез).
Тези подаються у електронному (cafpubladm@ukr.net з приміткою конференція та назва секції) та друкованому  вигляді (друкується на одному боці білого паперу формату А4 (210х297 мм).
Для учасників з України зміст тез доповіді обов'язково повинен відповідати вимогам ВАК України (лист ВАК від 15.01.2003).
Оргкомітет залишає за собою право рецензування і відбору тез. Тези, що за змістом та оформленням не відповідають тематиці конференції і зазначеним вимогам, прийматися не будуть.
Доповіді учасників планується випустити до початку роботи конференції у збірнику матеріалів в електронному вигляді.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Пономаренко В. С.докт. екон. наук, професор, ректор Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, голова оргкомітету, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Лукашев С. В. – канд. екон. наук, професор, заступник керівника (проректор з навчально-педагогічної роботи), координатор підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба”, заступник голови оргкомітету, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Коновалов Л. С. – начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області.
Чечетова-Терашвілі Т. М. – заступник Харківського міського голови, керуюча справами виконавчого комітету Харківської міської ради.
Гавкалова Н. Л. – докт. екон. наук, професор, зав. кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Амосов О. Ю. – докт. екон. наук, професор, перший заступник Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України.
Гордієнко Л. Ю. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Кабанець А. Г. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Аведян Л. Й. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Шумська Г. М. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Чистякова А. В. – викладач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, секретар оргкомітету, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

ЗАЯВКА

на участь у роботі Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«Державне управління та державна служба»

Прізвище ______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові _____________________________
Назва організації ________________________
_______________________________________
Посада _________________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Поштова адреса (з індексом) ______________
_______________________________________
_______________________________________
Телефон/факс ___________________________
_______________________________________
E-mail _________________________________
Номер і назва секції _____________________
Назва доповіді __________________________
_______________________________________
_______________________________________
УДК ___________________________________
Потрібні технічні засоби _________________
_______________________________________
Кількість необхідних примірників матеріалів конференції  _____________

Планую (потрібне підкреслити):

 • виступити з доповіддю (до 10 хв.);

 • виступити з інформацією (до 5 хв.);

 • взяти участь як слухач.


_________                    
Дата                     
АДРЕСА
організаційного комітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління та державна служба»

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки,
м. Харків, Україна, пр. Леніна 9-а, 61001


Телефони для довідок:
кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки
(057)702-18-34 (внутрішній 4-34);
Е-mail для заявок та тез:
cafpubladm@ukr.net
Tags: Україна, Харків, державне управління, конференції, наука
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments